• Nhớt động cơ S4
  • Nhớt động cơ S4
  • Nhớt nhập khẩu S4 thùng 18L, phuy 200L
  • Nhớt nhập khẩu S4 thùng 18L
  • Nhớt động cơ S4
  • Nhớt động cơ S4
  • Nhớt nhập khẩu S4 thùng 18L, phuy 200L
  • Nhớt nhập khẩu S4 thùng 18L

Dầu nhớt động cơ nhập khẩu S4 – thương hiệu Mỹ

QUICK OVERVIEW

DẦU ĐỘNG CƠ

Phẩm cấp: SAE 20W50 API CF4/SG và SAE 15W40 API CI4/SL
Thương hiệu của Mỹ, sản xuất: Malaysia
Bao bì: Phuy 200 lít, thùng 18L